Проф. др Бранислав Јеремић – потпредседник Савета за високо образовање

Након што је претходне недеље изабран је за члана Националног савета за високо образовање, Бранислав Јеремић, редовни професор факултета Инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, је изабран и за потпредседника ове институције.