Епицентар: Р. Вукадиновић и З. Николић

О законској регулативи, правима потрошача и колективој заштити у “Епицентру” говоре – експерт за право Европске уније, проф. др Радован Вукадиновић и Зоран Николић, председник Регионалног саветовалишта за потрошаче за Шумадију и западну Србију.

Поштовањем права потрошача до конкурентске предности

Локална самоуправа финансираће још један пројекат намењен едукацији становништва у области купо-продајних односа на тржишту.

Да ли се примењује правилник за трговце?

Иако је Закон о примени правилника за трговце на снази од 2011. године, пракса је показала да није примењиван.