Правна клиника – бесплатна правна помоћ за сиромашне, избеглице…

На Правном факултету Универзитета у Крагујевцу већ три године ради Правна клиника за заштиту од дискриминације и имовинске односе породичног права.

На Правном факултету почела са радом Правна клиника

На Правном факултету Универзитета у Крагујевцу почела је са радом Правна клиника за заштиту од дискриминације и имовинске односе породичног права.