Превентивна предавања о штетности дуванског дима за основце

Забрињавајући статистички подаци да је пушењу и боравку у простору који је испуњен дуванским димом изложен велики број деце и младих условили су спровођење превентивне кампање намењене основцима.