Изабрано ново руководство Универзитета у Крагујевцу

Редовни професор Факултета инжењерских наука, проф. др Ненад Филиповић изабран је за в.д. ректора Универзитета у Крагујевцу за период од наредних шест месеци.