10 минута: Графопромет и Шумадија без финансисјке помоћи државе

Приватна предузећа која се баве професионалном рехабилитацијом и запошљавањем особа са инвалидитетом добила су финансијску помоћ Владе Републике Србије која је свим запосленим радницима исплатила три лична дохотка у износу минималне зараде.

Графопромет и Шумадија без финансисјке помоћи државе

Приватна предузећа која се баве професионалном рехабилитацијом и запошљавањем особа са инвалидитетом добила су финансијску помоћ Владе Републике Србије која је свим запосленим радницима исплатила три лична дохотка у износу минималне зараде.

У духу празника

Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“, поводом успешног пословања у 2017. години, поделио је новогодишње пакетиће деци запослених у овој фирми.