Објављен списак приватних вртића који испуњавају услове за субвецију града

Објављен је Списак приватних вртића који испуњавају услове за закључење уговора са Градом, ради уписа деце чији родитељи остварују право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи за радну 2023/2024. годину.

Утврђена коначна листа за пријем деце у предшколске установе

Комисија за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац утврдила је коначну Листу бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну […]

Завршен конкурс за упис деце у предшколске установе чији је оснивач град

Комисија за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац утврдила је коначну Листу бодовања и рангирања деце за коју су поднети благовремени и потпуни захтеви за пријем у предшколске […]

Предшколске установе расписале конкурс за припремни четворочасовни програм

Предшколске установе „Ђурђевдан“ и  „Нада Наумовић“ расписале су конкурс за припремни предшколски програм у трајању од четири часа за радну 2023 /24. годину.

Утврђен прелиминарни списак примљене деце у вртиће чији је оснивач Град

Комисија за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац, утврдила је прелиминарну листу бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе, на основу које је утврдила и прелиминарни […]

Jавни позив за упис деце у припремни предшколски програм у трајању од четири сата

Предшколске установе „Нада Наумовић“ и „Ђурђевдан“ упутиле су Јавни позив за позив за упис деце у години пред полазак у школу у трајању од четири сата за радну 2023/2024. годину за децу рођену у периоду […]

У Крагујевцу одржан стручни сусрет медицинских сестара предшколских установа

Савет Удружења медицинских сестара предшколских установа Србије организовао је у Крагујевцу окружни стручни сусрет под називом „Медицинска сестра васпитач као део заједнице учења и учесник у планирању промена у васпитно-образовној пракси“.