Годишње стигне 3 хиљаде приговора Крагујевчана на робу и услуге

Националној организацији потрошача у Крагујевцу годишње у просеку стигне око 3 хиљаде приговора грађана на робу и услуге.

Пацијенти се највише жале на доступност здравствене заштите

Саветнику за заштиту права пацијената током 2018. године поднет је 71 приговор на рад здравствених установа у граду, углавном Клиничког центра Крагујевац и Дома здравља Крагујевац.

Саветовалиште за потрошаче примило 2.986 приговора

У последње две године Саветовалиште за потрошаче је укупно примило и поступало по 2.986 појединачних приговора потрошача из региона Шумадије и Западне Србије.