Нови контејнери за одлагање индустријског отпада

У циљу унапређења система прикупљања отпада, Јавно комунално предузеће „Шумадија“ купило је 15 нових контејнера – чамаца за одлагање комуналног и индустријског отпада.