Шумадијски праг: Цвећарство

Почетак пролећа увек је у знаку првих цветница, вегетације дрвећа и биљака. У селима Шумадије, пластеници су пуни цвећа и расада а бављење овом пољопривредном граном подразумева велико новчано улагање и исцрпан посао.

Пластеничка производња цвећа захтеван али и уносан посао

Почетак пролећа увек је у знаку првих цветница, вегетације дрвећа и биљака. У селима Шумадије, пластеници су пуни цвећа и расада а бављење овом пољопривредном граном подразумева велико новчано улагање и исцрпан посао.