Настава на факултетима комбинована, школарине на више рата

Иако се први октобар везује за почетак предавања на факултетима, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оставило је високошколским установама могућност да помере почетак предавања, а у циљу усклађивања наставе са превентивним мерама.