Неадекватно обезбеђена заштита од града

Циљ ревизије сврсисходности пословања на тему “Противградна заштита у Републици Србији” био је испитивање да ли се ефикаснијим спровођењем мера може смањити штета од града и постићи боља заштита пољопривредног производа и пољопривредног произвођача.

Одбрана Шумадије од града – спремна

Противградна сезона почела је 15. априла. Једна од кључних тема о којој је Окружни штаб за ванредне ситуације расправљао је Извештај о припремама за одбрану од града. Да ли је Шумадија спремна за деловање говорила […]

Шумадија спремна за одбрану од града

Тридесет једна противградна станица на подручју Шумадијског округа спремно дочекује сезону противградне заштите.