Укључити особе са инвалидитетом у процес планирања и доношења одлука на нивоу града

Укључивање грађана, посебно особа са инвалидитетом и старијих, у процес планирања и доношења одлука на нивоу града, а које се односе на побољшање услова за њихову мобилност, главни је циљ пројекта Сити експеримент.