Конкурс за финансирање програма у култури

Градско веће je на седници, која је одржана 23. јануара, донело је одлуку о расписивању Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма, пројеката и манифестација у култури из буџета града за 2019. годину.

Подстицај културно-уметничког стваралаштва

За релизцију пет пројеката у култури из градског буџета биће издвојено око два милиона динара. Ову одлуку Градско веће донело је на предлог стручне комисије за вредновање и оцењивање пројеката, у циљу подстицаја развоја културно-уметничког […]

Конкурс за пројекте у култури до 8. новембра

Град Крагујевац и Градска управа за ванпривредне делатности расписали су јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката програма и манифестација у култури из буџета Града Крагујевца за 2018. годину.