Управљање имовином

Поводом реализације пројекта „Ефикасно и ефективно управљање имовином – утврђивање вредности имовине и нови организациони оквир”, који финансира Европска унија а спроводе Стална конференција градова и општина, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министартсво финансија, […]