Ове школске године настава у ТУШ Тоза Драговић у две смене

Трговинско-угоститељску школу „Тоза Драговић“ у Крагујевцу ове године уписало је 240 ученика који ће бити распоређени у осам одељења.