Пројектима до квалитетнијег живота

Израда Стратегије одрживог развоја града Крагујевца за период од 2018. до 2028. године приводи се крају.