За реконструкцију зграде суда 30 милиона динара из буџета града

Планирани приходи и расходи у буџету за 2022. су уједначени и увећани за пет одсто, односно не очекује се исказивање суфицита, ни дефицита у градској каси у наступајућој години.