Комплетна реконструкција коловоза Лепеничког Булевара

Један од најзначајнијих послова на реконструкцији улица у Крагујевцу је почео у зони двомостовља које се налази у Лепеничком булевару.