Рок за склапање репрограма са „Водоводом“ истиче 5. децембра

Закључно са последњим даном октобра ове године, дуговања потрошача према Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ износе 984 милиона динара.

Без камате на неплаћене обавезе грађана за комуналије

Градска комунална предузећа грађанима неће зарачунавати камату на неплаћене обавезе за комуналне услуге до 30 дана од дана доношења одлуке о престанку ванредног стања.

Репрограм дуга за кориснике ЈСП Крагујевац

На иницијативу Градског већа, Јавно стамбено предузеће Крагујевац даје могућност грађанима и привреди да репрограмирају доспеле а неизмирене обавезе за које није покренут поступак принудне наплате.

Јавни позив ЈКП „Паркинг сервис“ за закључивање репрограма

Јавно-комунално предузеће Паркинг сервис објавило је јавни позив за закључивање репрограма са физичким лицима.