Спорт и едукација као превенција ризичних понашања код деце

Пројекат “До успеха заједно” који има за циљ превенцију употребе дрога и ризичног понашања код деце спроведен је у 6 школа у Србији.