Урбанизам завршио Саобраћајну студију града Крагујевца

За потребе новог Генералног урбанистичког плана 2025. Крагујевац Јавно предузеће Урбанизам Крагујевац урадило је Саобраћајну студију града.