Израда идејног пројекта Северне обилазнице

Јавно предузеће Путеви Србије расписало је јавну набавку за израду идејног пројекта са студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца.

Идејни пројекат Северне обилазнице је спреман за израду

У Генералном урбанистичком плану Крагујевац 2025, дефинисан је тачан положај Северне обилазнице, која је важна за повезивање града са постојећом индустријском зоном у Собовици.