Одборници усвојили предлоге аката просторног и урбанистичког планирања

Одборници градског парламента су на последњој седници Скупштине града у 2019. усвојили предлоге аката из области просторног и урбанистичког планирања,

Последње заседање градског паралмента у овој години 30. децембра

Председник Скупштине града Крагујевца Мирослав Петрашиновић је, након консултација са шефовима одборничких група, заказао 30. редовну седницу локалног парлaмента, последњу у овој години.

У сенци буџета за 2020. усвојено још 11 важних тачака

У сенци Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину остало је низ важних тачака које су усвојене на 29. редовној седници локалног паралмента.

Докапитализација предузећа „Шумадија“ са 70 милиона динара

Усвајањем измене Одлуке о оснивању Слободне зоне Шумадија, Одлуке да град прихвати оснивачки удео у Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ доо Крагујевац и тиме помогне опстанак фирме, затим низа планова […]