Шта крије археолошко налазиште код Баточине?

Резултати археолошких истраживања на локалитету Јеринино брдо, у селу Градац, представљени су у Културном центру „Доситеј Обрадовић“ у Баточини.