Смотра зимске службе ЈКП „Шумадија“

Зимска смотра механизације, транспортних средстава и људских ресурса Јавно комуналног предузећа „Шумадија“ Крагујевац биће одржана 14.новембра у 8 часова.