Пројекат социјалне инклузије Рома у Крагујевцу

Крагујевац и седам партнерских локалних самоуправа изабрани су да учествују у спровођењу пројекта „Социјална инклузија Рома и других осетљивих група у Србији 2019 – 2022“.