10 минута: Велико улагање у школски спорт

Здрави стилови живота, бројне спортске активности и дружење вршњака у школском узрасту требало би да буду заступљени у животу сваког детата приликом одрастања, сматрају психолози и педагози.