„После кише“ формирао Волонтерски тим

НВО „После Кише“ у складу са одлукама Владе РС у циљу спречавања ширења инфекције COVID 19 одлучио је да настави са радом под измењеним околностима уз поштовање свих релевантних Закона.