Слобода информисања и злоупотреба медија

Професори крагујевачког Правног факултета Срђан Ђорђевић и Милан Палевић постигли су значајан успех за овдашњу високообразовну институцију, али и крагујевачку академску заједницу.