Цене боравка у крагујевачким вртићима остају исте

Градско веће утврдило је економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Крагујевац за 2020. годину.

Кнић субвенционише 90 процената камате за пољопривредне кредите

Општина Кнић расписала је конкурс за пољопривредне кредите. Мештанима ове општине на располагању су 4 милиона 300 хиљада динара за куповину опреме и репроматеријала. Интересовање грађана је велико, а конкурс је отворен до утрошка средстава. […]

12,7 милиона динара за мере активне политике запошљавања

Град Крагујевац и Национална служба за запошљавање су за доделу субвенција послодавцима за запошљавање теже запошљивих лица, програм јавних радова и субвенције за самозапошљавање определили 12,7 милиона динара.

Субвенције за запошљавање

Чланови Градског савета за запошљавање усвојили су 13 захтева у оквиру прве групе послодаваца за субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима који су пристигли у периоду од 31. […]

НСЗ расписала позив за доделу субвенција за самозапошљавање

У циљу реализације програма и мера политике запошљавања, Национална служба за запошљавање упутила је, између осталог, јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање.

Субвенције локалних самоуправа под лупом ДРИ

Државна ревизорска институција представила је у Крагујевцу извештај о ревизији сврсисходности пословања на тему „Субвенције јединица локалне самоуправе јавним предузећима“.