Медијацијом до решења судских спорова

Медијација је алтернативни начин решавања судских спорова. То је поступак у коме стране у сукобу решавају спорне односе и постижу споразум уз помоћ медијатора.

Суђења која су била заказана током ванредног стања настављају се 11. маја

Високи савет судства после укидања ванредног стања донео је Закључак да су се стекли услови за нормализацију рада судова у Републици Србији.