Крагујевачки симфонијски оркестар добио је тимпане

Крагујевачки симфонијски оркестар добио је тимпане, један од најважнијих инструмената у групи удараљки, неопходан за комплетно функционисање оркестра.