Колико климатске промене утичу на одрживост акумулација?

Пројекат Одрживост акумулација за водоснабдевање у Србији, у време климатских промена, спроводи Удружење Екомар уз подршку Светске организације за природу и Европске уније.

Како унапредити стање површинских вода од значаја за становнике Крагујевца?

У организацији удружења Екомар, одржан је заједнички састанак организација цивилног друштва у Крагујевцу у вези израде и усвајања Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Гружа.

Зелена перспектива града у очима Екомарa

Пројекат „Зелена перспектива града Крагујевца“ који реализује Удружење Екомар, спроводи се ради квалитетнијег укључивања локалне јавности у процес усвајања планских докумената из области животне средине. 

10 минута: Како решити проблем угрожавања квалитета површинских вода у граду?

У оквиру реaлизције пројекта ”Значај успостављања мониторинга површинских вода – студија случаја града Крагујевца” који спроводи Удружење Екомар,

Иницијатива за унапређење стања водених површина града Крагујевца

Удружење „Екомар“ покренуло је иницијативу за унапређење стања водених површина на територији града Крагујевца.

„Екомар“ у акцији унапређењa квалитета воде језера у Крагујевцу

Заштита и унапређење квалитета воде на хидроакумулацијама језера Гружа, Грошница, Шумарице и Бубањ, а које су од значаја за становнике града Крагујевца, у фокусу су пројекта који удружење „Екомар“ спроводи у сарадњи са Јавним комуналним […]

Формира се Дигитални регистар загађивача у Крагујевцу

Пројекат „Од објаве до акције“ који финансира Град Крагујевац, а реализује Удружење Екомар, има за циљ формирање дигиталног простора за све становнике града Крагујевца, на којем би ефикасно и једноставно могли да пријаве све еколошке […]