„Шумадија“ набавила нове „чамце“ за одлагање грађевинског отпада

Сектор чистоће континуирано ради на унапређењу управљања отпадом како би својим суграђанима пружио квалитетнију услугу и допринео чистијем и уређенијем месту за живот.

Крагујевац решава неколико великих еколошких проблема

У оквиру пројекта „Чиста Србија“ Крагујевац ће решити неколико великих еколошких проблема.

Одговорно управљање стакленим амбалажним отпадом

У оквиру регионалног пројекта „Управљање стакленом амбалажом на Западном Балкану“ у Крагујевцу је почетком маја постављено 120 контејнера за прикупљање стаклене амбалаже.

Решавање проблема управљања отпадом у Шумадији

Јавно комунално предузеће „Букуља“ набавила је четири нова смећара, чиме ће побољшати хигијену и чистоћу у општини Аранђеловац, а посебно у сеоским месним заједницама.

10 минута: Партнерско управљање отпадом – шанса за развој локалних самоуправа

У оквиру пројекта „Чиста Србија“, који реализује републичка Влада, у Крaгујевцу ће, осим три постројења за прераду и пречишћавање отпадних вода и нове канализационе мреже, бити изграђена и регионална депонија са спалионицом.

Партнерско управљање отпадом – шанса за развој локалних самоуправа

У оквиру пројекта „Чиста Србија“, који реализује републичка Влада, у Крaгујевцу ће, осим три постројења за прераду и пречишћавање отпадних вода и нове канализационе мреже, бити изграђена и регионална депонија са спалионицом.

Триван: Унапредити управљање отпадом

Министарство заштите животне средине наставиће са унапређивањем законских решења у области управљања отпадом, прилагођавању европским и светским стандардима у овој области, најавио је министар заштите животне средине Горан Триван.