Корисници паркиралишта могу поново извршити уплату у пословници ЈКП ”Шумадија Крагујевац”

Јавно комунално предузеће ”Шумадија Крагујевац”од краја априла наплаћује услугу паркирања на општим и посебним паркиралиштима.