Завод за стоматологију прима само хитне случајеве

Завод за стоматологију прима само хитне случајеве, а то су сва болна стања, оток, крварење, као и хитне протетске и ортодонтске случајеве.