Заштитник грађана проверава документацију Центра за социјални рад у Крагујевцу

Заштитник грађана је, по приспећу документације Центра за социјални рад у Крагујевцу и из документа добијених од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, почео контролу правилности поступања овог центра поводом измештања троје деце […]

Социјална инклузија младих на породичном смештају

Пројекат под називом “Компетенције плус-социјална инклузија младих на породичном смештају” представљен је у згради Градске управе.

Дружење хранитељских породица

Центар за породични смештај и усвојење и Удружење хранитеља “Чуперак”, поводом Дечје недеље, организовали су дружење са децом, сарадницима и хранитељима.