Без новчане накнаде за радно способне

Нацртом новог закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима предвиђено је да сиромашне породице које остварују материјалну помоћ, неће моћи да рачунају на новчану накнаду уколико су пунолетни чланови породице радно […]