Провера спремности јединица цивилне заштите за пружање прве помоћи

Управа за ванредне ситуације у Крагујевцу организовала је тренинг специјализоване јединице цивилне заштите за пружање прве помоћи.

Провера спремности припадника јединице цивилне заштите

У Крагујевцу је одржан тренинг специјализоване јединице цивилне заштите за збрињавање на коме су припадници јединице показали спремност за деловање у различитим околностима.

Тренинг једнице цивилне заштите за спасавање из рушевина

Обнављање знања стеченог на основној обуци и провера спремности за реаговање у случају потребе, основни су циљеви дводневног тренинга за припаднике специјализоване јединице цивилне заштите за спасавање из рушевина Управе за ванредне ситуације у Крагујевцу.

Провера спремности јединица цивилне заштите

Тренинг специјализоване јединице цивилне заштите за заштиту и спасавање од пожара Управе за ванредне ситуације у Крагујевцу организован је након више од годину и по дана паузе.

Јединице цивилне заштите спремне за ванредне ситуације

На трећој редовној седници Окружног штаба за ванредне ситуације Шумадијског управног округа разматран је ниво организованости и опремљености специјализованих јединица цивилне заштите.

Тренинг специјализоване јединице цивилне заштите

Припадници Управе за ванредне ситуације у Крагујевцу-Одељење за цивилну заштиту, одржали су тренинг специјализоване јединице цивилне заштите за спасавање из рушевина.