Шта повезује ученике из Шумадије и Словеније?

Политехничка школа у Крагујевцу интензивно сарађује са Школским центром Велење и Високом струковном школом из овог словеначког места.