Моја прва плата: У Шумадији д.о.о ангажовано четворо радника

Како би млади и образовани људи што пре стекли радно искуство и након завршеног школовања практично усавршили теоријско образовање,

Предузеће „Шумадија д.о.о.“ пример добре праксе

Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија д.о.о.“ представља пример добре праксе јер остварује рентабилно пословање а чист доходак који остаје на рачуну прдузећа у последње три године се стално увећавао.