Јавна расправа о ребалансу буџета града Крагујевца од 18. до 24. октобра

Градско веће донело је закључак о упућивању Нацрта Одлуке о изменама Одлуке о  буџету града Крагујевца за 2022. годину на јавну расправу од 18. до 24. октобра, до 12 часова.

Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину на јавној расправи

Градско веће донело је и закључак да се Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину упути на јавну расправу у периоду од 17. до 26. октобра до 12 часова.

Јавна расправа о Нацрту буџета града Крагујевца за 2022. годину од 15. до 25. октобра

Градско веће града Крагујевца је на седници одржаној 15. октобра донела закључке којом су утврђене динамике јавних расправа за Нацрт Одлуке о изменама одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину и Нацрт Одлуке о […]

У Крагујевцу округли сто о изменама и допунама Закона о парничном поступку

У оквиру јавне расправе, Нацрта закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку представљен је данас у Крагујевцу.

Јавна расправа о Нацрту буџета града Крагујевца за 2021. годину

Нацрт буџета града Крагујевца за 2021. годину, биће истакнут на званичном сајту града Крагујевца, огласној табли Градске управе и огласним таблама свих месних заједница, сопштено је након седнице Градског већа.

Ученици учествују у планирању локалног буџета

Пројекат „За одговорну власт“ Америчке агенције за међународни развој и града Крагујевца омогућио је ученицима крагујевачких средњих школа да први пут учествују у јавној расправи о буџету града за наредну годину.

Нови ГУП спреман за јавну расправу

У Генерални урбанистички план уграђене су све анализе везане за северну обилазницу и велики државни пројекат, приступне пруге за индустријску зону Собовица.