Jавнa расправa о Нацрту стратегије развоја урбаног подручја града Крагујевца и околине

Јавна расправа о Нацрту стратегије развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина Аранђеловац, Баточина, Кнић, Лапово, Рача и Топола, а на основу закључка који је усвојило Градско веће траје до 6. новембра, до 12 сати.

10 минута: Јавна расправа о медијским законима одржана у Крагујевцу

Редефинисање појма јавног интереса и начина на које се он остварује, детаљно прецизирање поступка пројектног суфинансирања и формирање јединственог информационог система за праћење тог процеса, неке су од новина предвиђених Нацртом закона о јавном информисању […]

Јавна расправа о медијским законима одржана у Крагујевцу

Редефинисање појма јавног интереса и начина на које се он остварује, детаљно прецизирање поступка пројектног суфинансирања и формирање јединственог информационог система за праћење тог процеса, неке су од новина предвиђених Нацртом закона о јавном информисању […]

Законски оквир за бољу заштиту података

После Београда, у Крагујевцу је одржан други по реду округли сто у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о информационој безбедности.

10 минута: Јавни увид у Студију о процени утицаја пројекта “Санација и ревитализација језера Бубањ“

Јавни увид у Студију о процени утицаја пројекта “Санација и ревитализација језера Бубањ“ је могућ до 16. августа.

Јавни увид у Студију о процени утицаја пројекта “Санација и ревитализација језера Бубањ“

Јавни увид у Студију о процени утицаја пројекта “Санација и ревитализација језера Бубањ“ је могућ до 16. августа.