За захтеве грађана Градској управи Крагујевца поред мејла доступна и два броја телефона

Градска управа за заједничке послове града Крагујевца у чијој су надлежности и административно-технички послови пријема поште односно писарнице отворила је мејл pisarnica@kg.org.rs путем кога ће примати захтеве грађана са пратећом документацијом, а од данас су […]

Апел за одбрану достојанства Универзитета у Крагујевцу

Велики број наставника, сарадника, истраживача и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу потписао је Јавни апел за одбрану достојанства ове образовне установе, који је упућен највишим државним званичницима и градоначелницима градова у којима су седишта факултета […]