Преко јавних радова до посла

Једна од мера политике запошљавања коју спроводи Национална служба за запошљавање подразумева укључивање особа из категорије теже запошљивих на привременим и повременим пословима, а све у циљу реализације послова који су од општег интереса за […]

Субвенције за запошљавање теже запошљивих лица

На овогодишњем конкурсу за суфинансирање активних мера политике запошљавања, од пет расположивих мера, град Крагујевац и Национална служба за запошљавање, кроз заједничко финансирање, подржали су две:

Шанса за незапослене

Незапослене особе и особе са инвалидитетом добиће прилику за посао на јавним радовима у Крагујевцу, на основу конкурса Градске управе за текућу годину који је објављен 15. јуна.