Комунални сервис: Како функционише јавни градски превоз у Крагујевцу?

Кроз програм јавног приватног партнерства који је приоритет Јавног комуналног предузећа „Шумадија Крагујевац“ побољшаће се превоз јавног транспорта путника у Крагујевцу.

Комунални сервис: Како функционише јавни транспорт путника у Крагујевцу

Како функционише јавни транспорт путника у Крагујевцу сазнајте од Александра Поповића, руководиоца Сектора јавног транспорта путника у ЈКП Шумадија Крагујевац.

Комунални сервис: А. Поповић, Сектор јавног транспорта путника

Јавни транспорт путника у Крагујевцу функционише по летњем реду вожње са појачаним линијама које су неопходне  за превоз запослених.