Комунални сервис: А. Поповић, Сектор јавног транспорта путника

Јавни транспорт путника у Крагујевцу функционише по летњем реду вожње са појачаним линијама које су неопходне  за превоз запослених.