Урбанизам завршио Саобраћајну студију града Крагујевца

За потребе новог Генералног урбанистичког плана 2025. Крагујевац Јавно предузеће Урбанизам Крагујевац урадило је Саобраћајну студију града.

У току је израда пројеката за мостове у Крагујевцу

Након прошлогодишњих обилних падавина, Јавно предузеће „Урбанизам“ добило је задатак да уради пројекте за четири моста.  Један од тих је мост У Трмбасу, преко Бресничког потока, који је приликом поплаве оштећен и неупотребљив.

ГУП 2025. позиционираће Крагујевац као регионални центар

После вишегодишњег ангажовања стручног тима Јавног предузећа Урбанизам, на изради Генералног урбанистичког плана „Крагујевац 2025.“, завршен је предлог нацрта овог документа.

Једно предузеће за ефикасније пословање

Представници јавно комуналног предузећа „Градска гробља“ предлог одлуке о статусној промени јавно – комуналних предузећа, коју ће расправљати одборници Скупштине града, на седници у петак, 23. фебруара тумаче као добар потез локалне управе, јер ће […]

Обједињавање јавно-комуналних предузећа

Предлог Одлука коју је донело Градско веће а која се односи на статусну промену јавно комуналних предузећа Градске тржнице, Зеленило, Паркинг сервис, Градска гробља и Јавно предузеће Урбанизам који ће бити припојени ЈКП Чистоћа разматратраће […]