ЈСП послало 20 хиљада опомена за неизмирена дуговања

Јавно стамбено предузеће Крагујевац послало је опомене свим корисницима који нису измирили своја дуговања за комуналне услуге. Рок за наплату је 5. децембар.

Обавештење нередовним платишама за коришћење грађевинског земљишта

Пропратно писмо или обавештење о начину измиривања накнаде за коришћење грађевинског земљишта, које је Јавно стамбено предузеће послало уз рачун за септембар, изазвало је код многих грађана недоумицу.

Остварен планирани ниво пословања у ЈСП

Јавно стамбено предузеће Крагујевац достигло је планирани ниво пословања, али мора да редукује фиксне трошкове и новом реорганизацијом послова омогући повећање прихода од основне врсте делатности као и увођењем нових корисника у Систем обједињене наплате, […]

Велико интересовање за репрограм

Корисници услуга система обједињене наплате, који нису редовно измиривали своје обавезе, дуговања могу да репрограмирају на 120 месеци.