Влада препоручила ПИО фонду исплату пензија у целокупном износу

У циљу смањења ризика од заразе изазвене вирусом COVID-19,Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање препоручено је да се исплата пензија и других права из пензијског и инвалидског осигурања врши одједном, у целокупном месечном износу.

Једнократна помоћ само на шалтерима пошта

Једнократна новчана помоћ за хиљаду социјално угрожених пензионера Крагујевца у износу од 5 хиљада динара исплаћује се искључиво на шалтерима пошта.

Солидарна помоћ за раднике јавних предузећа

На предлог градоначелника Крагујевца Радомира Николића, Градско веће упутило је препоруку јавним предузећима и привредним друштвима, чији је оснивач град, да размотре могућност исплате једнократне новчане помоћи запосленима у износу од 22.620 динара, под условом […]