Наплативост комуналних и других услуга у Крагујевцу задовољавајућа

Јавно стамбено предузеће Крагујевац поднело је 3.000 предлога јавним извршитељима за принудно извршење свих комуналних и других услуга који су у систему обједињене наплате.

20. фебруара крећу утужења за комуналне услуге

Јавно стамбено предузеће Крагујевац најављује покретање извршних поступака принудне наплате заосталих дуговања за комуналне услуге према грађанима који нису измирили месечне обавезе.

Стручна пракса за информатичаре у ЈСП Крагујевац

Јавно стамбено предузеће Крагујевац и Академија струковних студија Шумадија потписали су уговор о пословно-техничкој сарадњи.

Колико Крагујевчани редовно измирују обавезе према ЈСП Крагујевац?

Потраживања Јавног стамбеног предузећа Крагујевац за септембар месец ове године износе око 145 милиона динара, а досадашња наплативост рачуна иде и до 90 одсто.

ЈСП Крагујевац: Покренут поступак принудне наплате против готово 5.000 нередовних платиша

Јавно стамбено предузеће Крагујевац покренуло је поступак принудне наплате против готово 5.000 нередовних платиша.

Вечерас у Комуналном сервису о опоменама и утужењима ЈСП Крагујевац

Опомене и утужења за неизмирене рачуне – тема је о којој ће у Комуналном сервису говорити Снежана Ћирковић, директорка ЈСП Крагујевац.

Принудна наплата за дуговања према ЈСП „Крагујевац“

Јавно стамбено предузеће ”Крагујевац” ће током овог месеца покренути поступак принудне наплате против корисника комуналних и других услуга који нису редовно измирили своје обавезе.